English Turkish Bulgarian Romanian Italian

НАЧАЛНА СТРАНИЦА
ВЪВЕДЕНИЕ
ПАРТНЬОРИ
МЕТОДА BSI
ГРАФИК НА ПРОЕКТА
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
РЕЗУЛТАТИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИRemember Password
New User Registration

BSI TEAM
ГРАФИК НА ПРОЕКТА

INITIAL
TRAININGS
Initial Training
in TR 7-11 Jan
Initial Training
in BG 25-31 Jan
Initial Training
in RO 1-5 Feb
Initial Training
in IT 18-22 Feb

PROJECT
MEETINGS

1st Project
Meeting in TR
02-06 Apr 2008
2nd Project
Meeting in BG
12-18 Jun 2008
3rd Project
Meeting in IT
October 2008
4th Project Meeting in BG
04-05 March 2009
International
BSI Teacher training in RO
27 Apr - 02 May 2009
5th Project Meeting in TR
06 Nov 2009
   
DISSEMINATION
SEMINARS
Dissemination Seminars in TR
28.Sept-2.Oct.2009
12.Oct.2009
5.Nov.2009
17.Dec.2009
Dissemination Seminars in BG
20.Nov.2009
Dissemination Seminars in RO
23.Nov.2009
Dissemination Seminars in IT
26.Nov.2009© 2007-2009, BSI Team
Съдържанието на тази интернет страница отразява само личните виждания на нейните автори и ЕК не носи отговорност за използването на пъбликуваната в нея информация.
Links