English Turkish Bulgarian Romanian Italian

НАЧАЛНА СТРАНИЦА
ВЪВЕДЕНИЕ
ПАРТНЬОРИ
МЕТОДА BSI
ГРАФИК НА ПРОЕКТА
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
РЕЗУЛТАТИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИRemember Password
New User Registration

BSI TEAM
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

DISSEMINATION SEMINARS
Romania
23.Nov.2009

Istanbul Sept.28/Oct.2 2009
Goztepe Ihsan Kursunoglu
Anadolu Lisesi

Ankara 12.Oct.2009
Gazi Universitesi Vakfi
Ozel Okullari

Ankara 5.Nov.2009
BSI&CAFT
Gazi Universitesi

Italy 26.Nov.2009

Bulgaria 20.Nov.2009

  Kadikoy Halk Egitim
17.Dec.2009
 

TRT-2
2008 March
Please click here to watch the video.
NTV
2008 January
Please click here to watch the video.
NTV
2007 January
Please click here to watch the video.
 
 
Bugun
07.03.2008
 
Tempo
November 2004
 
Posta
15.11.2003
 
Milliyet
15.11.2003


Introduction of BSI Project at Feshane Ýstanbul ( 28 - 30 May 2008 )
 © 2007-2009, BSI Team
Съдържанието на тази интернет страница отразява само личните виждания на нейните автори и ЕК не носи отговорност за използването на пъбликуваната в нея информация.
Links