English Turkish Bulgarian Romanian Italian

НАЧАЛНА СТРАНИЦА
ВЪВЕДЕНИЕ
ПАРТНЬОРИ
МЕТОДА BSI
ГРАФИК НА ПРОЕКТА
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
РЕЗУЛТАТИ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИRemember Password
New User Registration

BSI TEAM
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 - European Network for Consumer Education
 - Soros Educational Center Foundation
 - The Stimulation of eLearning for Life Long Learning for Adults
 - SMC
 - CAFT Comparative Analysis of Folk Tales
 - PREMA2 Promoting Equality in Maths Achievement
 - MALT Motivating Adult Learners & Teachers Project
 - Citizenship Across Europe
 - KEYHOLE Lifelong Learning Programme Comenius School Parnership
 - St. Augustine's College
 - Continuing Studies Institute of Klaipeda University
 - ICT International Culture and Tolerance
 - MOLAN© 2007-2009, BSI Team
Съдържанието на тази интернет страница отразява само личните виждания на нейните автори и ЕК не носи отговорност за използването на пъбликуваната в нея информация.
Links